ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์: ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐
e-mail : [email protected]