ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน จำนวนเรื่อง ประเภท ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ ปัญหาอื่นๆ
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563