สำหรับบุคคลภายนอก


แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางคณะผู้บริหารจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ
**หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครับถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน


ชื่อ-นามสกุล : *
เลขบัตรประชาชน :*
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :*
ข้อมูล / เรื่องที่ต้องการร้องเรียน :*
ตรวจสอบสแปม :