เครือข่ายราชภัฏฯ


รายชื่อสถาบันราชภัฏ รายชื่อสถาบันราชภัฏ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  Kamphaeng Phet Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ Kalasin Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  Chandrakasem Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thespsatri Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  Nakhon Pathom Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม Nakhon Phanom University
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   Rajabhat Nakhon Si Thammarat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha sarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  Rajabhat Rajanagarindra University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakonnakhon Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี UdonThani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat University