สามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8
** ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกรายละเอียดให้ครบ : http://bsru.me/regis-msimagine
** นักศึกษา : นำบัตรนักศึกษาเข้ามาติดต่อขอใช้บริการ
** บุคลากร : ให้นำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บัตรประชาชน เข้ามาติดต่อ

 

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫


บริการของ Microsoft Imagine
มี Software ให้เลือกมากมาย เช่น Windows8, Windows10, Access, Project, Visio ฯลฯ