อัตลักษณ์ มบส.


อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย

  • โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาษาไทย)
  • โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาษาอังกฤษ)
  • สีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>> ดาวน์โหลด <<