แบบสำรวจการช่วยเหลือกรณี COVID-19 สำหรับนักศึกษา / อาจารย์บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย

 

1.แบบสำรวจปัญหาและข้อเสนอแนะด้านเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://bsru.me/covid_student1


2.แบบสำรวจขอความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา มบส. ในช่วงภาวะวิกฤติ (COVID-19)
https://bsru.me/covid_student2

3.แบบสำรวจขอความช่วยเหลือสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มบส. ในช่วงภาวะวิกฤติ (COVID-19)
https://bsru.me/covid_person