เชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน BSRU ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

 
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไป ที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหา COVID-19 ในรูปแบบให้เปล่า และกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
– – –
บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 016-0-47641-0 ชื่อบัญชี “กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู้ภัย COVID-19”
หรือแจ้งความจำนงได้ที่
1.นางมรกต ภู่ทอง เบอร์ 081-723-0607
2.นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เบอร์ 086-051-2171