ประกาศ:มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร